ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Цей публічний договір (оферта)  (далі - Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) особам укласти з адміністратором онлайн-магазину Gummy договір замовлення, виготовлення чи придбання наявного в онлайн-магазині Gummy товару.

Особа, яка замовляє товар (надалі - Покупець), вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування, а саме залишення запиту на замовлення Товару.

У разі незгоди з умовами цього Договору з боку Покупця, останній зобов'язаний не здійснювати дії направленні на замовлення Товару, в тому числі і до його виготовлення, а замовлення підлягають автоматичному скасуванню.

Відповідно до статей 205, 633, 634, 638-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Договорі умов шляхом направлення запиту на замовлення Товару, особа, яка провадить акцепт Договору, стає Покупцем (акцепт Договору рівнозначний укладенню/підписанню Договору на умовах, викладених в цьому публічному договорі (оферті)).

1 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1 Інтернет-магазин - магазин з представленим асортиментом в мережі “Інтернет”, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину).

1.2 Інста-магазин - магазин з представленим асортиментом в мережі на соціальних сторінках та публічних групах Telegram, Viber та інших месенджерах, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються як через обмін приватними повідомленнями в мережі, так і через будь-який канал зв'язку, який з'єднує Продавця з потенційним Покупцем.

1.3 Онлайн-магазин/Магазин - інтернет-магазин, інста-магазин, магазин в соціальних мережах, таких як Facebook Tik-Tok та інші, розміщена інформація в каналах, чатах та групах Месенджерів, де можна здійснити замовлення товару.

1.4 Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту/Сторінки/Месенджера запит Покупця на здійснення купівлі або замовлення виготовлення обраних ним Товарів.

1.5 Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сторінці.

1.6 Месенджер – система обміну миттєвими повідомленнями, фотографіями, відео, аудіозаписами та для групових чатів, яка створена на базі платформ Facebook або Instagram і містять прив'язку до Сторінки онлайн-магазину Gummy, а також інші незалежні системи миттєвого обміну інформації, які прив'язані до номеру телефону власника та адміністратора інста-магазину Gummy. Серед таких систем обміну повідомленнями - Viber, WhatsApp, Telegram, Signal та інші.

1.7 Покупець – особа, яка має на меті придбання Товарів і направила Продавцю замовлення через Сайт/Сторінку/Месенджер/Телефон.

1.8 Сайт - веб-сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет, а також відповідні сторінки в соціальних мережах, які ведуть на сторінки сайту або продають продукцію із аналогічним асортиментом під адмініструванням Продавця. Для цілей цього Договору такий веб-сайт  розміщений в мережі інтернет за посиланням https://gummy.com.ua/.

1.9 Сторінка соціальної мережі (Сторінка) - сторінки в соціальних мережах “Instagram”, “Тік-Ток” та “Facebook” (https://www.facebook.com/Gummyshopua), в програмах обміну миттєвих повідомлень Viber, WhatsApp, Telegram, Signal та інші, на платформах “YouTube” (https://www.youtube.com/@gummy_shop) та інші, в яких розміщена інформація про товар онлайн-магазину Gummy .

1.10 Товар - товари, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті та Сторінках.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Договір є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить усі істотні умови щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.

2.2 Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду з усіма положеннями та правилами цього Договору та політик, правил та інших сторінок Сайту/Сторінки, без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

2.3 Моментом Акцепту є одна з перерахованих дій, а саме проставлення користувачем на сторінці:

2.3.1 направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту або Сторінки;

2.3.2 підтвердження замовлення в діалоговому вікні Месенджера та/або через будь-який канал зв’язку, який з'єднує Продавця з потенційним Покупцем.

2.4 Електронний договір купівлі-продажу Товарів вважається укладеним з моменту одержання Продавцем оформленого користувачем Замовлення з обраними Товарами або закінчення діалогу в діалоговому віконечку приєднаних до Сайту чи Сторінки соціальної мережі або Месенджеру або телефону. Діалог в такому месенджері має містити в собі реквізити притаманні для Замовлення - найменування Товару, код товару, артикул товару або інший атрибут, що дозволяє беззаперечно ідентифікувати запитуваний Товар, його ціну, умови оплати та доставки.

2.5 Факт одержання Замовлення підтверджується надсиланням Покупцем на адресу електронної пошти електронного листа чи дзвінка на телефонний номер, вказані Покупцем при реєстрації або відповідного повідомлення в діалоговому вікні переписки на Сторінці або Месенджері.

2.6 В випадку, якщо під час Замовлення на Сайті Покупець обирає опцію “не телефонувати”, то в якості підтвердження замовлення він отримує sms повідомлення з номером товарно-транспортної накладної.

2.7 Якщо замовлення Товару проходить через обмін повідомленнями на Сторінці або в Месенджерах, то одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем відповідного повідомлення в переписці на Сторінці або в Месенджері про формування та прийняття такого Замовлення до виконання.

3 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1 Продавець зобов'язується здійснити продаж та/або виготовлення Товару на підставі Замовлення, оформленого Покупцем через Сайт/Сторінку або будь-який інший канал зв'язку, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

3.2 Цей Договір крім іншого також регулює питання:

3.2.1 вибору Покупцем Товарів та оформлення Замовлень;

3.2.2 обробки Замовлень Продавцем та здійснення доставки Покупцеві;

3.2.3 умови та порядок оплати Покупцем замовленого Товару;

3.2.4 згоди на обробку персональних даних та політики використання таких даних;

3.2.5 будь-які інші умови та положення, що визначаються Продавцем на власний розсуд.

4 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1 До початку замовлення Покупець має уважно ознайомитись з описом, характеристиками та зображеннями Товару і прийняти для себе рішення для замовлення. Адміністрація онлайн-магазину цим підтверджує, що вся інформація про Товар зазначена в описі, характеристиках та зображеннях Товару, які є на Сайті/Сторінці, і додатковою інформацією не володіє. Оформлення замовлення на Сайті/Сторінці є свідченням того, що Покупець ознайомився з таким описом і прийняв на себе ризики такої покупки в частині відсутності інформації. Якщо інформації недостатньо для здійснення покупки, то Покупець має відмовитись від подальших дій направлених на замовлення Товару.

4.2 Покупець самостійно оформляє Замовлення на Сайті шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки на Сайті, або шляхом надсилання відповідного запиту-повідомлення в Месенджер та/або телефон.

4.3 Покупець є відповідальним за достовірність даних, зазначених у Замовленні. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить одержувачеві, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару.

4.4 Покупець є відповідальним за достовірність даних, зазначених у Замовленні для виготовлення Товару під замовлення або нанесення малюнку/зображення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з неправильним/неточним виконанням замовлення, то всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару. Такий Товар не підлягає поверненню.

4.5 У випадку, коли після оформлення Замовлення виявиться, що один або декілька товарів з Замовлення відсутні на складі Продавця, не пройшли перевірку з якості (нетоварний вигляд, некомплектація товару, заводський брак) Продавець має право запропонувати, скоригувати або відмінити замовлення або шляхом надсилання відповідного запиту-повідомлення в Месенджер, за контактним номером телефону або на електронну пошту.

4.6 У випадку ненадання відповіді Покупцем на відповідний запит (п. 4.5. Договору) протягом 3 робочих днів рішення приймається та виконується Продавцем без погодження Покупця.

4.7 Відміна замовлення є припиненням Договору і не тягне за собою для Продавця жодних додаткових витрат та штрафних санкцій. У випадку, якщо замовлення було попередньо оплачене, Продавець повертає Покупцю вартість скасованих позицій. Інформацію про відміну замовлення надсилається Покупцю відповідним повідомленням або іншим доступним каналом зв'язку з Покупцем.

4.8 Завершення формування замовлення є акцептом цього публічного договору.

5 ЦІНА ТОВАРУ ТА ЙОГО ОПЛАТА

5.1 Ціна Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній веб-сторінці Сайту, у відповідних сториз, дописах соціальних мереж чи в Месенджері.

5.2 Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик. До вартості замовлення може бути додана ціна доставки, якщо така оплата була погоджена Покупцем. До вартості Замовлення можуть бути застосовані відповідні розміри знижок/економій (в разі їх наявності).

5.3 Вартість замовлення не підлягає перегляду з боку Покупця.

5.4 Сплата за Товари здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення, вказаній на веб-сторінці або повідомленню в діалоговому вікні месенджеру до завершення Замовлення, з урахуванням розміру всіх знижок/економій. Якщо під час подальшої обробки Замовлення буде встановлено відсутність Товару або необхідності додавання додаткових витрат, наприклад, витрат на виготовлення по індивідуальному пошиттю, то Продавець додатково узгоджує суму Замовлення з Покупцем.

5.5 Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товарів.

5.6 Покупець може оплатити вартість Замовлення наступними способами, якщо така можливість існує технічно:

5.6.1 платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера на підставі відповідної угоди з Продавцем.

5.6.2 за реквізитами вказаними Продавцем;

5.6.3 у відділенні поштового оператора на умовах 100% післяплати.

5.6.4 у відділенні поштового оператора з частковим завдатком. Необхідність внесення завдатку визначається менеджером при підтвердженні Замовлення. Сума завдатку складає 10% від вартості Замовлення, але не менше 150 грн.

5.7 При виготовленні товару за індивідуальними розмірами, обраною кольоровою гамою або з нанесенням індивідуальних графічних зображень, спосіб оплати, зазначений в пп 5.6.3 та 5.6.4 неможливий.

5.8 Оплата за Товар здійснюється у гривні.

5.9 Перераховані грошові кошти відповідно до п. 5.6. Договору, виступають забезпеченням виконання майбутнього платежу та є завдатком, у розмірі, зазначеному в повідомленні на оплату.

5.10 Грошові кошти сплаченого завдатку в розмірі вартості доставки не повертаються Покупцю:

5.10.1 в випадку не отримання в відділенні поштового оператора протягом 5 (п'яти) днів з моменту прибуття Товару на відділення Покупця;

5.10.2 відмови в отриманні Товару у поштового оператора.

5.11 Продавець вправі надавати знижки на Товари та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті/Сторінці і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

5.12 Продавець може самостійно надати знижку на замовлений Товар, про що повідомляє Покупця.

5.13 Для форм оплат можуть, якщо інше не вказано на сторінці із умовами оплати, застосовуються такі правила оплати Товару та комісії за перерахунок оплати:

5.13.1 Післяплата при доставці у відділення поштового оператора (Укрпошта, Нова пошта та інші) або кур’єрська доставка (комісія за переказ коштів сплачується Покупцем);

5.13.2 Банківською картою (під час оформлення замовлення на Сайті);

5.13.3 За банківськими реквізитами Продавця з вказівкою IBAN рахунку (комісія банку Продавця відсутня, а комісія банку Покупця згідно з тарифами банку Покупця).

5.14 Терміни виконання індивідуальних замовлень узгоджуються Продавцем окремо. Індивідуальні замовлення можуть потребувати додаткової оплати, в залежності від модифікації базового товару. Така додаткова оплата прораховується і узгоджується Продавцем окремо.

5.15 Остаточне бронювання часу виготовлення Товару з п. 5.14 Договору здійснюються шляхом перерахування завдатку на рахунок Продавця чи через онлайн-платіжні системи, що використовуються Продавцем. Розмір завдатку та реквізити зазначаються Продавцем у відповідному повідомленні і становить 100% від вартості Замовлення. 

5.16 Покупець здійснює такий перерахунок завдатку протягом 24 годин з моменту отримання повідомлення з реквізитами.

5.17 Якщо Покупець не виконав свій обов'язок про перерахунок коштів в строки, які передбачені п. 5.15. Договору, але сам перерахунок коштів здійснив, то бронь часу виготовлення відміняється і Покупець має право:

5.17.1 передомовитись на іншу дату;

5.17.2 отримати повернення своїх коштів.

5.18 Грошові кошти сплаченого завдатку не повертаються Покупцю у випадку:

5.18.1 відмови з боку Покупця від виготовлення Товару;

5.18.2 відмови в отриманні Товару у поштового оператора.

5.19 Для оплати доставки можуть, якщо інше не вказано на сторінці із умовами оплати, застосовуватись такі правила оплати доставки та комісії за перерахунок оплати:

5.19.1 Оплата доставки у відділення Нової пошти,  кур’єрська доставка,  у відділення Укрпошти та у відділенні інших поштових операторів сплачується Покупцем, крім замовлення на значну суму про що вказує Продавець у відповідному повідомленні.

5.19.2 Комісія за переказ коштів, а також інші комісії, в т.ч. банківська, сплачується Покупцем.

5.20 Продавець може здійснювати продаж товару, який має брак чи інші недоліки за зниженими цінами. Товар, придбаний як товар із знижкою через брак чи інші недоліки, поверненню не підлягає.

6 УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ, ВИГОТОВЛЕННЯ ТОВАРУ, ДОСТАВКИ ТА ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

6.1 Товари під індивідуальне виготовлення, обрану кольорову гаму та брендування, виконуються в строки, погоджені Сторонами.

6.2 Під час дії форс-мажорних обставин, в т.ч., але не обмежуючись ними, відсутність електроенергії, інтернету, закриті відділення поштових операторів тощо, строк виготовлення та/або відвантаження Замовлення може бути відтермінований.

6.3 У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – Компанії-перевізники/Поштові оператори), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.

6.4 Факт отримання Замовлення з обраними Товарами та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товарно - транспортній/експрес накладній, та/або у видатковій накладній.

6.5 На Покупця покладений обов'язок оглянути Товар в відділенні Компанії-перевізника або в присутності кур'єра та засвідчити його відповідність замовленій номенклатурі, цілісність транспортувальної коробки та комплектність вантажу.

6.6 Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем в Замовленні, в комплектності згідно з Замовленням, в належному стані і якості. Товар може містити неістотні недоліки, які є допустимими і оцінюються Продавцем самостійно.

6.7 Під час доставки, Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, що зазначена в Замовленні в якості одержувача (далі і Покупець, і третя особа іменуються - «Одержувач»). При цьому Сторони дійшли згоди, що у відносинах між Покупцем та Продавцем особою, яка є належною стороною в цих правовідносинах є саме та особа, яка здійснила замовлення незалежно від того, хто здійснив оплату, та отримує таке відправлення.

6.8 У випадку неможливості отримання Замовлення Одержувачем, Замовлення може бути вручене третій особі згідно з правилами компанії-перевізника.

6.9 У разі відмови Одержувача від отримання Товарів, Товари повертаються Продавцю, а замовлення скасовується. Витрати по доставці покриваються за рахунок грошових коштів отриманих Покупцем як забезпечувальний платіж (завдаток).

6.10 Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

6.11 Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Замовлень, Користувач/Покупець може з'ясувати за контактними даними Продавця в розділі контактів зручним для Користувача/Покупця способом.

6.12 При повторному замовленні через певний проміжок часу колір та розмір замовленого Товару можуть мати неістотні відмінності, про що Покупець вважається попередженим і претензії в цій частині не приймаються.

6.13 На електронну пошту, яка вказана Покупцем під час оформлення замовлення, надходить електронна копія товарного чеку на Товар. Якщо покупцем така електронна пошта була не вказана, або була допущена помилка в назві електронної пошти, то на вимогу Покупця електронна копія товарного чеку на Товар надсилається повторно на нову (правильно зазначену) електронну пошту.

7. ПОВЕРНЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

7.1 При отриманні Товарів від будь-якого поштового оператора Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо у відділенні поштового оператора пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

7.2 У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його у складеному Акті про виявлені недоліки довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою-представником поштового оператора, через який було здійснено доставку замовленого Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.

7.3 Виконання п. 7.1 та п. 7.2 Договору є обов'язковим для подальшого розгляду претензій про Товар. Будь-які претензій щодо цілісності та комплектності товару без виконання п. 7.1 та п. 7.2 Договору не розглядаються Продавцем.

7.4 В випадку виявлення браку Товару протягом 14 днів з моменту отримання Товару та збереження товарного виду, упаковки і т.д., то Покупець зобов'язаний повідомити про такі недоліки із обов'язковою фото- та відеофіксацією таких недоліків. Відсутність фото та відео є підставою для відмови в розгляді таких претензій.

7.5 За результатами розгляду претензії та/або після отримання Товару Продавець може запропонувати такі варіанти:

7.5.1 знижку на придбаний Товар;

7.5.2 обмін Товару на наявний.

7.6 Товар, який реалізується в онлайн-магазині та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172 віднесений до переліку товарів, що не підлягають обміну (поверненню), поверненню не підлягає.

7.7 Товар виготовлений та/або пробрендований на замовлення поверненню не підлягає.

7.8 Поверненню не підлягають і надувні вироби.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

8.2 Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Месенджерів та інста-магазину.

8.3 Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, що не були вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з чинним законодавством України.

9 ФОРС-МАЖОР

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеним електронним договором купівлі-продажу, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

9.2 Покупець, для якого стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинен негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин.

10 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1 Договір діє протягом 2 (двох) місяців від дня оформлення Замовлення або інший строк, який вказано на сторінці Сайту.

10.2 Продавець та/або Адміністратор Сайту має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Покупцем своїх обов'язків за цим Договором.

10.3 Продавець та/або Адміністратор Сайту може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку. У випадку незгоди зі зміненими умовами Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

11 ІНШІ УМОВИ

11.1 Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту є простими ілюстраціями і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Такі відмінності не мають погіршувати користувацькі та якісні показники Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення інформації щодо Товару Покупець або потенційний покупець може використати на свій вибір канал комунікації в розділі контантів або через Месенджер. В будь-якому випадку, інформація, яка зазначена на сторінках Сайту/Сторінки є вичерпною і іншої додаткової інформації у Продавця немає. Відсутність такої інформації є підставою для відмови в покупці Товару.

11.2 Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання. При чому Продавець може не попереджати про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись Продавцем для реалізації Продавцем своїх прав та законних інтересів, а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що потенційний Покупець/Покупець, який не згоден з аудіо фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з представником Продавця в будь-який момент часу.

11.3 Гарантійний строк Товару становить 14 днів, якщо інше не вказано в картці Товару.

12 ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

12.1 Усі права на контент, який розміщено на сторінка Сайту, Сторінках соціальних мереж, Месенджерах, а також на всі матеріали належать Продавцю або його партнерам, які надали Продавцю згоду на розміщення таких матеріалів.

12.2 Права інтелектуальної власності на матеріали, використані на Сайті і Сторінках зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Продавцю.

12.3 Зазначений контент може бути використаний наступними способами: шляхом ознайомлення з ним (шляхом перегляду, прочитання, прослуховування, іншого ознайомлення в залежності від виду Контенту, а також шляхом відтворення виключно в особистих цілях).

12.4 Покупець може використовувати контент з Сайту/Сторінки без згоди власника або адміністратора Сайту/Сторінки для розміщення на інших сторінках в соціальних мережах чи сайтах в мережі “Інтернет” із обов'язковим гіперпосиланням на Сайт/Сторінку Продавця.

12.5 Всі матеріали контенту (фото, відео, зображення, креслення і т.д.), надані Продавцем Покупцеві в процесі взаємодії є результатом інтелектуальної діяльності Продавця.

12.6 Покупець дає згоду на використання свого фото-відео-зображення, відгуків про придбаний товар та інших даних, які були отримані Продавцем під час продажу Товару. У разі незгоди Покупця з використанням його зображення чи інших даних, він зобов'язаний повідомити про це Продавця.

13 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

13.1 Персональні дані обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI «Про захист персональних даних».

13.1 Персональні дані зазначені Покупцем, обробляються “як є” в процесі обробки замовлень, до яких включаючи але не обмежуючись відносяться: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, відділення доставки, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки товару), а також адреса електронної пошти.

13.2 Обробка персональних даних Покупця здійснюється у відповідності до законодавства України. Покупець дає Продавцю право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням йому послуг, обумовлених цим Договором, в тому числі у цілях отримання ним рекламних повідомлень про товар, який реалізується інтернет-магазином. Відтак, обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Строк використання наданих персональних даних – безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, добровільно надані ним та/або третіми особами під час оформлення замовлення і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.

Онлайн-магазин Gummy

ordergummy@gmail.com

+38 097-606-36-36